l
startpagina. home. vereniging. lid worden. inschrijfformulier lid. contactavonden. vogelbeurs. tentoonstelling. reglement tentoonstelling. district tentoonstelling. ringen. bestelformulier ringen. aktiviteiten. agenda. Links.

Hoofdsponsor

Contactavonden  

Vogelvrienden Aalsmeer


De vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en

Omstreken organiseren een 9 tal CONTACTAVONDEN

voor haar leden en gasten van september t/m mei.

En worden gehouden op de 2e donderdag van de maand

om  20.00 uur in de;


Bovenzaal; het Kloosterhof (lift aanwezig)     

Clematistraat 16  1431 SE te Aalsmeer

Tel. te bereiken op 06- 10666878


Voor deze avonden worden erkende sprekers uitgenodigd om een dia-lezing te houden, over onze vogels, huisvesting, voeding, soorten vogels en ziektes.

Drie maal per jaar organiseren de Vogelvrienden een kienavond voor al haar leden met hun familie en kennissen, een feest wat u niet mag missen.

In het restaurant van het  Kloosterhof   Clematistraat 16  1431 SE te Aalsmeer

Tel. te bereiken op 06- 10666878


In februari houden wij onze jaarvergadering waar u als lid de stand van activiteiten, de resultaten en het toekomstig beleid van het komende jaar kunt aanhoren en uw mening kan geven over de bestuursverkiezing.


Heeft u vragen of ideeën over de                 

Invulling  van onze contactavonden

geef het dan door aan een van dE

bestuursleden of per e-mail                                                 

naar onze secretaris;

                           

e-mail;         vogelvrienden.aalsmeer@quicknet.nl