l
startpagina. home. vereniging. lid worden. inschrijfformulier lid. contactavonden. vogelbeurs. tentoonstelling. reglement tentoonstelling. district tentoonstelling. ringen. bestelformulier ringen. aktiviteiten. agenda. Links.

Hoofdsponsor

DISTRICT TENTOONSTELLING

Noord-Holland te Aalsmeer


Elk jaar organiseert een van de vogel verenigingen in

Noord-Holland een district tentoonstelling waarbij elke

vogelliefhebber aan deel kan nemen.

Het is een grote uitdaging om je eigen vogels te

vergelijken met andere vogels en te laten beoordelen

door erkende keurmeesters.

Wel dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen n.l.

*Uw vogels dienen geringd te zijn met een erkende ring.

*Eigen kweek en van bepaalde broedjaren

( per soort verschillend )

*Lid te zijn van de NbvV  of een vogelvereniging in

Noord-Holland


De district vogelshow word gehouden in het

Wellantcollege MBO Linnaeuslaan  2    1431 JV  

te Aalsmeer.

Goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen.


De vogels worden tentoongesteld in een ruime lichte zaal,

waarin nog extra licht boven de kooien word aangebracht.

Zodat elke vogel goed tot haar recht komt om beoordeelt

te worden. Uw vogels zijn in goede handen met een

uitstekende verzorging.

Een reglement incl. inschrijfformulier zijn per mail of

telefonisch aan te vragen bij de TT secretaris van

afd. Aalsmeer. U ontvangt dan per omgaande het reglement

per mail of per post. De deelnemers van de districtshow in

2015 en 2017 ontvangen automatisch een reglement per post.


Heeft u vragen mail dan even,  

vogelvrienden.aalsmeer@quicknet.nl

of bel dan even met de

TT secretaris Aalsmeer  06- 10666878