l
startpagina. home. vereniging. lid worden. inschrijfformulier lid. contactavonden. vogelbeurs. tentoonstelling. reglement tentoonstelling. district tentoonstelling. ringen. bestelformulier ringen. aktiviteiten. agenda. Links.

Hoofdsponsor

VOGELVRIENDEN AALSMEER

BRUIST VAN AKTIVITEITEN


Maandelijks een contactavond

In het Kloosterhof houden de vogelvrienden een 9 tal

contact avonden om met de leden en de gasten een onderwerp te

bespreken met vertoon van dia’s om met elkaar te bekijken hoe

wij onze natuur zo goed mogelijk kunnen na te bootsen om onze

vogels een goede leef omgeving mee te geven.


Maandelijks een vogelbeurs

De vogelvrienden organiseren een 9 tal vogelbeurzen per jaar

In zaal de Baccara te Aalsmeer

waarbij een groot assortiment aan vogels aanwezig is.

Voor iedere bezoeker is er wel wat te vinden op ons vogel gebied.

De moeite waard om de vogelbeurs te bezoeken met uw familie,

buren of kennissen.


Jaarlijks een Nationale Tentoonstelling

Jaarlijks houden de vogelvrienden een vogelshow met deelnemers

uit de gehele regio, waarbij de beoordeling door erkende

keurmeesters wordt verricht.

Het is voor iedere vogelliefhebber een uitdaging voor deelname

om de vogels met elkaar te vergelijken en te bekijken en

bovendien prachtige prijzen te winnen.

Gehouden in zaal de Baccara te Aalsmeer


Jaarlijks ledenbezoek

Het bestuur van uw vereniging heeft de taak op zich genomen om

elk jaar een aantal leden te bezoeken.

Speciaal om de contacten van bestuur en leden goed te onderhouden

en welke vogels door te leden als liefhebberij worden gehouden in

de volières of kweekkamers.

Ook de kweekervaringen zijn belangrijk om met elkaar uit te wisselen

en van elkaar te leren om nog betere vogels te kweken.

Tevens is er de gelegenheid om de verenigingsactiviteiten toe te

lichten en te vragen hoe de mening is over de vereniging en het

bestuursbeleid met het verzoek voor deelname aan een van     

onze activiteiten.