l
startpagina. home. vereniging. lid worden. inschrijfformulier lid. contactavonden. vogelbeurs. tentoonstelling. reglement tentoonstelling. district tentoonstelling. ringen. bestelformulier ringen. aktiviteiten. agenda. Links.

Hoofdsponsor

Vogelvereniging Aalsmeer

heeft u  veel te bieden.


De vereniging van VOGELVRIENDEN  voor AALSMEER

en Omstreken is opgericht op 9 februari 1952 en is na ruim

65 jaar nog steeds een actieve bloeiende vereniging in de

gehele regio.

De vereniging bestaat uit actieve leden die graag een handje

mee helpen in onze verenigings activiteiten en bestaan uit

A-leden, Jeugdleden en B-leden.

      

De A-leden en Jeugdleden ontvangen maandelijks het blad

ONZE VOGELS, uitgegeven door de NEDERLANDSE BOND

voor  VOGELLIEFHEBBERS, waarbij de vereniging van

Vogelvrienden is aangesloten.

Tevens ontvangen alle leden ons maandblad  per e-mail

( gratis ) of gedrukt ( tegen kosten ) waarin de verenigings

activiteiten vermeld staan met de nodige informatie over uw vogels.

Al met al de moeite waard om een gratis informatie pakket

aan te vragen bij onze secretaris;

e-mail;  vogelvrienden.aalsmeer@quicknet.nl
HEEFT U VOGELS  ??????


          NOG  NIET INGESCHREVEN   ??????


                        LID WORDEN    ?????

  

              

                        ALTIJD DOEN


                                             JA NATUURLIJK